نمایش 1–12 از 16 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 10 شامل 10 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 16 کانال،یک عدد آداپتور 30 آمپر،50 متر سیم برق و تصویر

تومان۲,۳۹۰,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 11 شامل 11 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 16 کانال،یک عدد آداپتور 30 آمپر،55 متر سیم برق و تصویر

تومان۲,۵۶۰,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 12 شامل 12 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 16 کانال،یک عدد آداپتور 30 آمپر،60 متر سیم برق و تصویر

تومان۲,۷۵۰,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 13 شامل 13 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 16 کانال،یک عدد آداپتور 30 آمپر،65 متر سیم برق و تصویر

تومان۲,۹۲۰,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 14 شامل 14 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 16 کانال،یک عدد آداپتور 30 آمپر،70 متر سیم برق و تصویر

تومان۳,۰۹۰,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 15 شامل 15 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 16 کانال،یک عدد آداپتور 30 آمپر،75 متر سیم برق و تصویر

تومان۳,۳۶۰,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 16 شامل 16 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 16 کانال،یک عدد آداپتور 30 آمپر،80 متر سیم برق و تصویر

تومان۳,۴۰۰,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 3 شامل 3 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 4 کانال،یک عدد آداپتور 5 آمپر،15 متر سیم برق و تصویر

تومان۸۹۹,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 4 شامل 4 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 4 کانال،یک عدد آداپتور 10 آمپر،20 متر سیم برق و تصویر

تومان۱,۰۸۵,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 5 شامل 5 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 8 کانال،یک عدد آداپتور 10 آمپر،25 متر سیم برق و تصویر

تومان۱,۳۵۹,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 6 شامل 6 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 8 کانال،یک عدد آداپتور 10 آمپر،30 متر سیم برق و تصویر

تومان۱,۵۳۰,۰۰۰

پک دوربین مداربسته ارزان شماره 7 شامل 7 عدد دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل راکسل با آی سی 2035 آپتینا، یک عدد دی وی آر 8 کانال،یک عدد آداپتور 20 آمپر،35 متر سیم برق و تصویر

تومان۱,۷۳۰,۰۰۰