بی متال یارله اضافه بار حرارتی

بی متال  برای حفاظت جریان حرارتی الکتروموتورها در مدارات قدرت استفاده شده و بسیار کاربردی می باشد .

بیمتال متشکل از دو فلز با ضرایب انبساط توالی مختلف است که بر روی همدیگر پرس شده‌اند .

با بالا رفتن حرارت در اثر عبور جریان دو فلز گرم شده و انبساط پیدا می کنند در اثر خمیدگی آنها و ایجاد فاصله مدار قطع می گردد

نحوه عملکرد و قابلیت های بی متال در اتوماسیون صنعتی

بی متال در صورت ایجاد بار اضافه فرمان قطع را به کنتاکتور می دهد باید توجه داشت این قطعه همواره با کنتاکتور نصب می شود و مستقیماً مدار را قطع نمی‌کند .

جهت نصب بیمتال بر روی کنتاکتور کافی است کنتاکت بسته آنرا با بوبین کنتاکتور سری کنیم تا در صورت بروز اضافه بار آن را قطع کند .

باید شاخه های ورودی بیمتال را به خروجی کنتاکتور وصل کرده و مدار فرمان آن را ببندیم.

بیمتال دارای درجه تنظیم جریان است و تنظیم آن را باید برابر با جریان نامی موتور قرارداد .

توجه داشته باشید که بیمه تال فقط محافظ جریان حرارتی است و در مقابل جریان مغناطیسی محافظت نمی کند .

به همین دلیل باید باید در مداری که از بیمه سال استفاده کرده ایم حتماً فیوز دیگری مانند فیوز مینیاتوری نصب گردد .

علایم بیمتال

H :

به معنی حالت دستی

a :

به معنی حالت اتوماتیک

زمانی که بی متال عمل می کند کنتاکت ها آن تغییر وضعیت می دهند .

دکمه ریست برای بازگرداندن کنتاکت ها به حالت اولیه استفاده می شود .

استاپ :

برای آزمایش قطع مدار فرمان از آن استفاده می شود تا کاربر از اتصال صحیح مدار فرمان اطمینان حاصل کند

تست :

برای تست و آزمایش صحیح کارکرد بیمه تال و سالم بودن یا خراب بودن آن استفاده می شود

وقتی دکمه تست را فشار می دهید باید مدار قطع شود.

بیمتال الکترونیکی

 

هیچ محصولی یافت نشد.