رله کنترل فاز

رله کنترل فاز ، قطعه‌ای از که مدار را در مقابل اختلالات ولتاژ محافظت می کند.

اختلالات ولتاژ ، یکی از عوامل مهم در سوختن و صدمه دیدن تجهیزات الکتریکی است .

دو فاز شدن ، نوسان های بیش از حد بعد و  کم و زیاد شدن ولتاژ ، مشکلاتی هستند که بسیار اتفاق می‌افتند .

رله کنترل فاز برای وسایل 3 فاز ، بخصوص الکتروموتورها مورد استفاده قرار می گیرد .

رله کنترل فاز شباهت زیادی به محافظ های وسایل الکترونیکی در منزل دارد .

در صورت بروز هر یک از موارد زیر ، فرمان قطع توسط رله کنترل فاز صادر می شود :

 • ولتاژ بالاتر از حد مجاز
 • ولتاژ پایین تر از حد مجاز
 • قطع یکی از فازها
 • جابجایی فازها
 • عدم تقارن فاز

مشخصات و نحوه اتصال

رله کنترل فاز دارای ترمینالهای ال ۱  ، ال 2 ، ال ۳ می باشد .

باید در مدار از خط اصلی ، سه فاز بگیریم و به ترتیب ، به این ترمینال ها متصل کنیم .

این سه فاز به کار رفته ، صرفاً برای اندازه گیری ولتاژ می باشد .

 • ترمینال شماره ۱۸ کنتاکت باز میباشد
 • ترمینال شماره ۱۶ کنتاکت بسته میباشد
 • ترمینال شماره ۱۵ کنتاکت مشترک می باشند

حالا باید برق مدار فرمان ( بسته به ولتاژ کنتاکتورها ) را به کنتاکت شماره ۱۵ متصل کنیم

و از کنتاکت شماره ۱۸ ، طبق مدار فرمان با بوبین کنتاکتور ها سری کنیم.

هنگامی که سه فاز کنترل فاز برق دار شد ، پس از چند ثانیه کنتاکت ۱۸ بسته شده و کنتاکت ۱۶ باز می شود که در این لحظه کنترل فاز عمل کرده و مدار را برای ادامه کار ، بسته نگه می دارد .

برخی دارای نول و برخی فاقد نول هستند .

نشانگرها

چراغ هایی برای اطلاع ما از وضعیت کنترل فاز وجود دارد

 • u :  سبز رنگ ، به معنی وصل سفاز یا وجود ولتاژ شبکه
 • R :  رنگ به معنای تحریک کنتاکتهای فرمان یا وصل مدار فرمان یا اجازه راه اندازی
 • F (FUALT) :  قرمز رنگ ، که معنای خطای ولتاژ مانند بالا یا پایین بودن ولتاژ ، عدم تقارن ولتاژ
 • P (PHASE) : قرمز رنگ ، به معنای قطع یکی از فازها یا جابجایی فاز

تنظیمات

ON DELAY :  به منظور تنظیم تایم برای وصل مدار است ( فاصله زمانی از وصل سه فاز با تحریک کنتاکتهای فرمان  )

OFF DELAY : برای تنظیم تایم از لحظه به وجود آمدن خطا  تا قطع مدار تعبیه شده است .

علامت( U ):  برای تنظیم خط ولتاژ بالا ، مثلاً ۴۲۰ ولت

ASYM% :  برای تنظیم درصد عدم تقارن ولتاژ ( معمولاً به این ۱۰ الی ۱۵ )

علامت >U :  برای تنظیم خط ولتاژ پایین مثلاً ۳۶۰ ولت

هیچ محصولی یافت نشد.